A w Programie…czyli co u nas?

06/07/2023

Dotychczas w Programie bierze udział łącznie 15 zespołów, liderek i liderów przedsięwzięć społecznych. Są to wartościowe inicjatywy, które łączy pozytywny impact społeczny, ale różnią etapy, na których się znajdują. To wpływa na realizowanie w Programie indywidualnych ścieżek wsparcia. 

W Business Unusual tworzymy plan rozwoju każdego przedsięwzięcia, choć poza działaniami kierowanymi do poszczególnych zespołów i osób, poznajemy i sieciujemy je ze sobą, by miały okazję do wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy, a nawet przyjaźni.

Jakie działania już się odbyły?

Dotychczas zrealizowaliśmy w formie indywidualnej lub grupowej:

  • diagnozy potrzeb wszystkich uczestników i uczestniczek;
  • kilka spotkań sieciujących;
  • webinaria dotyczące finansowania NGO i przygotowywania wniosków grantowych;
  • tematyczne warsztaty z wykorzystywania metody design thinking, fundraisingu, tworzenia grup roboczych;
  • rozwojowe warsztaty strategiczne;
  • spotkania coachingowe i mentoringowe;
  • audyty finansowe;
  • kilkadziesiąt godzin konsultacji – dot. głównie księgowości, rejestracji i prowadzenia NGO w Polsce, pozyskiwania finansowania, zakładania przedsiębiorstwa;
  • wsparcie w obszarze tworzenia tożsamości wizualnej, materiałów promocyjnych;
  • strony internetowe. 

Ponadto część naszych uczestniczek i uczestników skorzystała z możliwości zakupu dodatkowego wyposażenia, członkostwa w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, czy abonamentu na miejsce pracy w przestrzeni coworkingowej. W Programie trwają również cykle szkoleń “Akademia młodego NGO” i “Akademia Sąsiedzka”. 

Ponadto w czerwcu br. odbyła się pierwsza wizyta studyjna. Razem z uczestnikami i uczestniczkami Programu odwiedziliśmy Lublin, a w nim wspaniały zespół Homo Faber i ich nową, wielofunkcyjną przestrzeń – Baobab, w której realizują bogaty program skierowany do społeczności lokalnej, w tym głównie do osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Spotkaliśmy się również z niezwykłym Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”, które m.in. buduje relacje między kobietami z obszarów wiejskich i z doświadczeniem migracji. Mieliśmy szczęście zawitać do ich podmiejskiej, zielonej „osady” oraz do sklepu charytatywnego „Rzeczy Drugie” w centrum Lublina.

Zapraszamy kolejnych uczestników i uczestniczki!

Wsparcie przedsięwzięć z I naboru trwa nadal, a już 10 lipca br. otwieramy II nabór! Zachęcamy do sprawdzenia zasad Programu i składania wniosków przez formularz dostępny w zakładce “Zgłoś się”.

 

Fotografie w galerii i spot wykonała Asia Łopat i Lude Reno z Fundacji Po-nad-To.