Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące Programu – skontaktuj się z nami.
Jednocześnie informujemy, że nabory do Programu zostały zakończone.

Kontakt:
mail: businessunusual@stocznia.org.pl
Rozmowa telefoniczna / spotkanie online po wcześniejszym umówieniu.

Koordynatorzy:

Angelika Szkołuda
mail: aszkoluda@stocznia.org.pl

Paweł Sielczak
mail: psielczak@stocznia.org.pl

Anna Hincz
mail: ahincz@stocznia.org.pl 

Zespół Programu:
foto (od lewej): Paweł Sielczak, Anna Hincz, Michał Dawidziuk, Angelika Szkołuda, Adam Chabiera.
Zespół Programu - 5 osób stoi obok siebie, uśmiechają się i patrzą w aparat.

O nas

Realizatorem Programu Business Unusual jest Fundacja Stocznia.

Od ponad 12 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.

Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne.
Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie
i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi
z całej Polski.

Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia.
Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Fundacja Stocznia. Nadajemy działaniom właściwy kurs.

Fundacja Stocznia
Plac Zamkowy 10
00-277 Warszawa
mail: stocznia@stocznia.org.pl
tel: 22 827 01 05

Skip to content