Spotkanie eksperckie o ekonomii społecznej

02/02/2024

Inauguracja drugiej ściezki programu Business Unusual, której celem będzie trwałe wzmocnienie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, juz za nami.

Z końcem stycznia spotkaliśmy się z grupą ekspertów i ekspertek działającymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce -przedstawicielkami i przedstawicielami administracji rządowej, regionalnej, organizacji eksperckich wspierających ekonomię społeczną, jak i z samymi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami społecznymi. Wspólnie definiowaliśmy kluczowe wyzwania sektora i szukaliśmy rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej. Przed nami jeszcze kilka spotkań w tym różnorodnym gronie. O dalszych postępach prac będziemy informować na bieżąco.

—————
Fotografie wykonała Joanna Łopat.

Sala konferencyjna. Eksperci siedzący w okręgu, rozmawiają.

Sala konferencyjna. Eksperci siedzący w okręgu, rozmawiają.