O Programie

Czym jest Business Unusual

Business Unusual to program wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej w Polsce, realizowany przez Fundację Stocznia przy wsparciu Google.org. Stworzyliśmy go, by pomóc nowo powstającym i już istniejącym przedsięwzięciom społecznym, skierowanym głównie do osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. Chcemy zapewnić tym inicjatywom jak największą trwałość i samodzielność, aby zmaksymalizować ich efektywność.

Jak rozumiemy przedsiębiorczość społeczną

Przedsiębiorczość społeczna to „droga środka” między światem biznesu a światem organizacji społecznych. Jej celem, podobnie jak w przypadku organizacji, jest szeroko pojęta zmiana społeczna, która wprowadzana jest za pomocą biznesowych metod działania. Ważniejsza jest w niej korzyść społeczna niż zysk ekonomiczny.

Kto może się zgłosić

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich, którzy realizują lub planują działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim, m.in.:
– organizacje społeczne;
– osoby lub grupy nieformalne;
– firmy realizujące misję społeczną;
– spółdzielnie socjalne.

Co można otrzymać w ramach wsparcia

Pomożemy Wam sprostać wyzwaniom instytucjonalnym, formalnym i merytorycznym, w takich obszarach jak: prawo, IT, marketing, rozwój zespołu, ewaluacja czy finanse. Wspólnie z ekspertami i ekspertkami przygotujemy plan rozwoju dostosowany do Waszych potrzeb i możliwości, i będziemy go wdrażać według ustalonego z Wami harmonogramu. Program nie obejmuje bezpośredniego przekazania grantu finansowego. Poniesiemy natomiast koszty związane z tworzeniem planu rozwoju Waszego przedsięwzięcia i wdrożeniem wybranych elementów.Maksymalna kwota przeznaczona na wsparcie każdego działania to 30 000 zł.

Skip to content