Inicjatywa Artel

Czym się zajmuje?

Inicjatywa Artel jest nieformalną grupą składającą się z ponad 70 osób o różnych umiejętnościach i doświadczeniach zawodowych. Większość z nich związana jest z zawodami kreatywnymi, rzemieślniczymi i rękodzielniczymi. Inicjatywa wspiera różne społeczności z doświadczeniem migracji, tworząc wspólną przestrzeń do współpracy, integracji, organizacji szkoleń czy pomocy w szukaniu pracy w zawodzie. 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Pomysł wynika z potrzeby wsparcia migrantów i migrantek, którzy przybyli do Polski zarówno z Białorusi w wyniku represji po wyborach w 2020 roku, jak również z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2023 roku. 

Wśród emigrantów i emigrantek z krajów Europy Wschodniej jest bardzo duża grupa osób zajmujących się profesjonalnie rękodziełem czy rzemieślnictwem. Po opuszczeniu swoich krajów znaleźli się w nowej rzeczywistości, gdzie rozpoczęli poszukiwania możliwości wykorzystania swoich umiejętności i talentów. Ludzie zaczęli szukać podobnych sobie osób, korespondować ze sobą w mediach społecznościowych i organizować spotkania. Tak zawiązała się ta inicjatywa.

Liderzy Artel, Alena Kazakova i Safiya Yermachonak również należą do środowiska twórczego i postanowili z grupy nieformalnej przekształcić się w organizację społeczną, by kontynuować wsparcie dla członków i członkiń grupy, móc realizować większe projekty i rozwijać środowisko twórcze wśród emigrantów i emigrantek w Polsce. 

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Zespół zgłosił się do programu przede wszystkim z potrzeby wsparcia w kwestiach organizacyjno-formalnych dot. założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej. Ważnym wątkiem jest także zaplanowanie strategii działań, którą przygotowują z ekspertami i ekspertkami programu oraz sieciowanie ze środowiskiem rękodzielniczym.