Stowarzyszenie Mova – język bez barier

Czym się zajmuje?

Najważniejszym celem Stowarzyszenia Mova jest zapewnienie bezpośredniej pomocy językowej osobom z doświadczeniem migranckim i uchodźczym. Oferują usługi translatorskie (tłumaczenia ustne, pisemne zwykłe oraz przysięgłe), zarówno zdalnie, jak i na miejscu w szpitalach, u lekarza, psychologa, w ośrodkach dla uchodźców na terenie całej Polski. Organizacja specjalizuje się w tłumaczeniach humanitarnych, co oznacza, że tłumacze i tłumaczki nie tylko przekładają tekst, ale są także mediatorami kulturowymi, czyli osobami, które ułatwiają porozumienie grupom osób z doświadczeniem uchodźstwa czy migracji. Na ten moment w stowarzyszeniu zatrudnionych jest ponad 20 tłumaczy i tłumaczek pochodzących z m.in.: Afganistanu, Pakistanu, Etiopii, Ugandy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Ukrainy czy Białorusi.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Stowarzyszenie zostało założone w 2022 roku przez kilkoro przyjaciół z Kurdystanu, Afganistanu, Ukrainy i Polski (większość z nich to osoby z doświadczeniem migracji), którzy działali wcześniej jako wolontariusze i wolontariuszki pomagając w różnego rodzaju tłumaczeniach podczas kryzysu humanitarnego. Właśnie w 2021 roku postanowili “przejść” z wolontariackich, oddolnych działań, by ułatwić, usprawnić i zwiększyć pomoc migrantom i migrantkom. W ten sposób powstała organizacja, która przez niecały rok swojego funkcjonowania zrealizowała wiele działań i projektów skierowanych do osób migranckich i uchodźczych w Polsce.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Przede wszystkim wspieramy inicjatywę w obszarze profesjonalizacji ich usług, ze szczególnym naciskiem na obszar komunikacji. Pomagamy Movie w stworzeniu oferty biznesowej, identyfikacji marki oraz szkoleniach z zakresu m.in. obsługi klienta, a także pomocy merytorycznej i rzeczowej w działalności nowego w organizacji zespołu marketingu.