Stowarzyszenie na rzecz imigranckich rodzin osób z niepełnosprawnością „Patchwork”

Czym się zajmuje?

Stowarzyszenie działa w Krakowie prowadząc Centrum Integracji i Wsparcia. Prowadzą tam zajęcia specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami. Realizują także warsztaty wytchnieniowe, kursy zawodowe i wiele innych aktywności. Rozwijają również mini-coworking dla mam, jak i przedsiębiorstwo społecznie zajmujące się szyciem.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Działania, jakich się podejmują, wynikają bezpośrednio z potrzeb rodzin, które wspierają. Chcą być samodzielne, aktywne i chcą podejmować inicjatywy, pomimo tego, że trwa wojna, a stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim mamami – uchodźczyniami z dziećmi z niepełnosprawnością.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Przede wszystkim jest to pomoc w kwestiach instytucjonalnych i formalnych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej oraz planowaniem strategicznym. W programie korzystają także ze wsparcia związanego z budową strony internetowej oraz kreacji graficznej w mediach społecznościowych