Fundacja KRAINA

Czym się zajmuje?

Fundacja KRAINA została założona przez osoby współtworzące nieformalną grupę Centrum Pomocy Mokotów, prowadzącą od marca do czerwca 2022 oddolny punkt pomocy humanitarnej w Warszawie. KRAINA to wielowymiarowa, długofalowa inicjatywa społeczna, projekt który prototypują na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Puławskiej 67, stawiając sobie za cel stworzenie modelu gotowego do replikowania w innych dzielnicach i miejscowościach. To miejsce otwarte dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem osób w kryzysie bezdomności, uchodźczym, osób ubogich, starszych, nie odnajdujących się w dzisiejszym świecie.

KRAINA to usystematyzowany program wymiany dóbr, usług i pomocy wzajemnej, na który składają się m.in. punkt współdzielenia, przestrzeń integracji, świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Osoby skupione wokół organizacji dostrzegły narastający problem funkcjonowania w dzisiejszym świecie w oderwaniu od drugiego człowieka, braku wspólnotowości. Wyszli z inicjatywą, która wspiera budowanie poczucie przynależności, bezpieczeństwa i integracji społeczności lokalnych. Tworzą przestrzeń – model, który po dopracowaniu będzie mógł stanowić systemowe rozwiązanie dostrzeżonych problemów współczesności.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Przede wszystkim oferujemy fundacji wsparcie organizacyjne związane z otoczeniem formalno-prawnym jeszcze młodej fundacji, a także udział w szkoleniach i warsztatach, które przyczyniają się do rozwoju instytucji. 

W ramach programu realizujemy indywidualne wsparcie w obszarze współpracy z lokalnymi społecznościami.