Magda Sadura i Weronika Brączek

Czym się zajmują?

Realizują inicjatywę wypracowania modelu włączania publiczności z doświadczeniem migracji w działania instytucji kultury. Prototypują wspólnie z dwiema wybranymi instytucjami kultury oraz ekspertkami z doświadczeniem migracji model, który ułatwi instytucjom kultury rozpoznawać i mapować potencjalną publiczność jaką stanowią osoby uchodźcze i migranckie oraz skuteczniej do niej docierać. Model zawierać będzie zestaw wskazówek i narzędzi do pracy z osobami uchodźczymi i migranckimi, a także propozycje praktycznych rozwiązań związanych z komunikacją międzykulturową, integracją i partycypacją.

Wypracowany model współpracy oraz know-how zostaną udostępnione innym instytucjom kultury.
Zakładamy, że będzie on: 

  1. stosowany w dużych i małych instytucjach o różnych profilach artystycznych i kulturalnych oraz różnych modelach organizacyjnych;
  2. zgodny z podejściem audience development, które zakłada postawienie odbiorcy w sercu wszystkich działań instytucji;
  3. powstawał w odniesieniu do danych z raportów badań publiczności sektora kultury.

Wypracowany model współpracy nie będzie stanowił skończonej koncepcji, ale stanie się elastycznym i zwinnym manualem do zastosowania i dostosowania w ramach danej instytucji również po zakończeniu projektu.
Inicjatorkami projektu są Weronika Brączek i Magda Sadura z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, a model powstaje w interdyscyplinarnym zespole składającym się z pracowników i pracowniczek instytucji kultury w tym osób z doświadczeniem migracji oraz pracowniczek Polskiego Forum Migracyjnego.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Pomysł jest wspólną wizją instytucji kultury jako miejsc włączających i otwartych na osoby z doświadczeniem migracji. 

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Ze wsparcia eksperckiego w procesie pilotażu wypracowania modelu – głównie jest to przygotowanie prac grupy roboczej i facylitacja.