Fundacja Kobiety Wędrowne

Czym się zajmuje?

Fundacja Kobiety Wędrowne została założona 5 lat temu przez kobiety z doświadczeniem przymusowej migracji mieszkające w Gdańsku. Jej celem jest samopomoc i samoorganizacja kobiet migrujących i ich rodzin poprzez:

– wspieranie udziału imigrantek/ów i uchodźczyń/ów w życiu publicznym, ekonomicznym i kulturalnym,

– likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy, usług publicznych i działalności gospodarczej,

– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz przemocy wobec kobiet.

Skąd pomysł na inicjatywę?

W latach 2014-2018, jako nieformalna grupa składająca się z uchodźczyń z Czeczenii i kobiet z Polski, prowadziły działania edukacyjne i integracyjne w Gdańsku i Trójmieście.
W październiku 2018 roku założyły fundację, której cele statutowe to właśnie wsparcie edukacyjne, integracyjne i pomocowe dla tej grupy kobiet. W 2021 roku organizacja rozwinęła swoje działania o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą Kuchnia Kobiety Wędrowne.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Z pomocy w opracowaniu strategii rozwoju organizacji oraz w obszarze komunikacji i promocji działań czy efektywnej współpracy w wielokulturowym zespole. Ważnym aspektem są także konsultacje rozwojowe dot. gastronomii oraz zakup dodatkowego wyposażenia lokalu gastronomicznego.