Fundacja NIEOBCY

Czym się zajmuje?

Organizacja działa w miejscowości Żory i wspiera osoby z doświadczeniem migracji. Nieobcy prowadzą m.in. zajęcia z języka polskiego, warsztaty dla dzieci, organizują wydarzenia integracyjne oraz tworzą zespół pieśni Ukraińskich Czornobrywc’i. 

Ich misją jest budowanie dialogu międzykulturowego przy jednoczesnym poszanowaniu i kultywowaniu swoich narodowych tradycji. W ostatnich miesiącach angażują także uchodźczynie z Ukrainy do wyplatania siatek maskujących dla żołnierzy ukraińskich oraz szycia bielizny dla rannych w szpitalach.

Skąd pomysł na inicjatywę?

„Nieobcy” to prawie jak swój – ten, dla którego Żory stały się drugim domem, lecz jest trochę inny, ciekawy w swej inności i nastawiony na dialog międzykulturowy. Społeczność skupiona wokół organizacji to osoby z doświadczeniem migracji, którzy w wyniku różnych życiowych doświadczeń, stali się (jak sami się nazywają) “lokalnymi patriotami”. Teraz chcą ułatwić innym drogę adaptacji w nowym dla nich otoczeniu.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Organizacja pracuje nad zapewnieniem trwałości swoich przedsięwzięć dzięki warsztatom rozwojowym i strategicznym, wzmacnianiu i poszerzaniu kompetencji członkiń i członków zespołu oraz zdobywaniu umiejętności fundraisingowych. Ważnym komponentem jest również sieciowanie i sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia.

 

 

 

Więcej informacji:

Jak się skontaktować?