Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa

Czym się zajmuje?

Spółdzielnię Słuszna Strawa stworzyły i prowadzą osoby z doświadczeniem migracji. Ponad 80% osób pracujących w spółdzielni to osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją na rynku pracy. Ich podstawowym celem jest tworzenie i utrzymanie bezpiecznych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla osób przybyłych do Polski (m.in. kursy językowe, szkolenia, warsztaty, pomoc prawna, wsparcie asystenckie, doradztwo zawodowe).  

Sercem spółdzielni jest kuchnia. Gotują tam wegańskie potrawy na bazie domowych przepisów z krajów pochodzenia osób tworzących spółdzielnię  (jest to m.in. kuchnia bliskowschodnia, erytrejska, indyjska, ukraińska, białoruska). 

Skąd pomysł na inicjatywę?

“Pomysł zrodził się zdość nieprzyjemnych doświadczeń spotykanych w różnych miejscach pracy i chęci samodzielnego decydowania o tym jak pracujemy i na jakich zasadach. Pragnęliśmy wspólnego podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za własną pracę, potrzeby przebywania w miejscu gdzie nie przychodzi się tylko na osiem godzin dziennie i wraca do domu, ale kreuje się przestrzeń wzajemnego wsparcia, serdeczności i empatii.”

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Ze wsparcia eksperckiego w zakresie finansowym. Spółdzielnia analizuje przeszłość i planuje przyszłość podejmując kroki zapewniające utrzymanie istniejących miejsc pracy i stworzenie nowych. Wśród tych działań są m. in. kursy z zakresu zarządzania finansami, wsparcie analityczno-kontrolne czy tworzenie narzędzi do rozliczania projektów