Sklep dla Sprawy – Stowarzyszenie Nomada

Czym się zajmuje?

NOMADA – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego. Stowarzyszenie od 2009 roku działa na rzecz praw człowieka. Pracuje wśród środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych oraz grup wykluczonych. Działa przede wszystkim we Wrocławiu, choć podejmuje interwencje w innych miastach. Od lat pracują na rzecz równościowego i sprawiedliwego społeczeństwa, promując ideę wzajemnej solidarności.

Ich pomoc głównie opiera się na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa m.in. w zakresie dokumentowania pobytu i pracy w Polsce, ochrony międzynarodowej oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Zespół stowarzyszenia pracuje także w terenie asystując w urzędach, szkołach, szpitalach, w sądach, na policji. Wspierają również edukację dzieci ze społeczności romskich migrantów z Rumunii mieszkających we Wrocławiu i pracują z osobami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

 

Jak sami przyznają, ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych w historii ich Stowarzyszenia z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Nomada zaangażowała się w pomoc od pierwszych dni pełnoskalowej wojny, w związku z którą do Polski każdego dnia przybywały kolejne osoby potrzebujące pomocy. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszerzenia zespołu o prawniczki, konsultantów, asystentki integracji międzykulturowej czy tłumaczy. W 2022 roku wsparli w różnych potrzebach ponad 12 tysięcy osób. 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Ich inicjatywa pt. Sklep dla Sprawy to sposób na zapewnienie stabilnego finansowania działań stowarzyszenia. Tworzą i sprzedają produkty, które powstają z troską o środowisko naturalne i z szacunkiem dla pracy osób, które je tworzą. Zyskami ze sprzedaży dzielą się z twórcami i twórczyniami oraz przeznaczają je na wsparcie klientek i klientów Nomady.

Z jakiego wsparcia korzystacie w programie?

W programie otrzymują przede wszystkim wsparcie związane z mechanizmem prowadzenia sklepu oraz korzystają z doradztwa przy tworzeniu planu rozwoju i strategii marketingowej, jak również ze wsparcia finansowego przy zakupie/tworzeniu nowych produktów.