Centrum Wsparcia Rodziny Labirynt

Czym się zajmuje?

Działające od 2021 roku Centrum jest pierwszą placówką, która kompleksowo wspiera rodziny z dziećmi neuroróżnorodnymi w Trójmieście. Labirynt oferuje terapię i wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin migranckich i uchodźczych, pochodzących głównie z Europy Wschodniej. Wśród odbiorców jej działań dużą grupę stanowią dzieci z niepełnosprawnościami, w szczególności w spektrum autyzmu. Centrum prowadzone jest przez międzykulturową kadrę – osoby z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Polski. 

Centrum skupia się także na integracji społecznej całych rodzin migranckich – prowadzi zajęcia, podczas których uczestnicy i uczestniczki mają okazję poznać dzieci i dorosłych z Polski, a także polską kulturę. Labirynt jest również otwartą i bezpieczną przestrzenią dla osób szukających pracy. 

Centrum współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – ze specjalistami, między innymi logopedami, którzy znają język ukraiński oraz rosyjski. Współpracują również z UNICEF oraz Urzędem Miasta Gdańsk.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Centrum powstało w odpowiedzi na potrzebę osób z doświadczeniem migracji. Bycie migrantką pokazało inicjatorce, że początki życia na obczyźnie nie zawsze są łatwe. Praca z dziećmi w różnych przedszkolach była inspiracją do stworzenia bezpiecznego miejsca dla osób z doświadczeniem migracji. 

Na początku Centrum funkcjonowało jako miejsce pomocy psychologicznej oraz przestrzeń integracyjna. Z czasem twórczyni dostrzegła brak dostępnego, kompleksowego wsparcia dzieci z trudnościami rozwojowymi i rozpoczęła realizację działań pomocowych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz ich rodziców.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

W ramach Programu Centrum otrzymuje wsparcie prawne i instytucjonalne. Ponadto doposażamy instytucję w dodatkowe testy, które ułatwią specjalistyczną diagnozę dzieci. Dzięki temu Centrum stanie się jedną z nielicznych placówek w Polsce, która będzie diagnozowała dzieci w języku rosyjskim oraz ukraińskim w zakresie autyzmu.