Inclusive Barista

Czym się zajmuje?

Inclusive Barista to oddolna inicjatywa, która ma na celu pomoc osobom z różnymi niepełnosprawnościami (OzN) zostać baristami/kami i zintegrować się ze społecznością lokalną. Oprócz bezpośredniego wsparcia tych osób i ułatwienia im wejścia na rynek pracy, projekt ma również na celu prowadzenie działań rzeczniczych związanych z przystosowaniem przestrzeni użyteczności publicznej. Od 2017 r. realizowany był w Białorusi, a od 2022 r. kontynuowany jest w Polsce.

 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w Białorusi (skąd pochodzi Sasha – inicjator projektu), często pozostają niewidzialną częścią społeczeństwa. Dużym problem jest brak dostępnej infrastruktury oraz środowiska bez barier. Projekt Inclusive Barista powstał jako program szkoleniowy dla baristów/tek, skierowany zarówno do osób z widocznymi, jak i niewidocznymi niepełnosprawnościami. Ma na celu zmianę sposobu zatrudniania, edukacji oraz projektowania kawiarni, tak aby były lepiej przystosowane do potrzeb wszystkich obywateli. 

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

W naszym Programie wspieramy inicjatywę w integracji i sieciowaniu z innymi organizacjami, instytucjami, a także w promowaniu kawiarni integracyjnej, która od kwietnia 2024 r. działa w Warszawie na terenie Portu Praskiego. Będziemy również wspierać rozwój Mobilnej Kawiarni Inclusive Barista.