Fundacja dla migrantów DOBRY START im. A. G. Farah

Czym się zajmuje?

Fundacja dla Migrantów DOBRY START im. A. G. Farah (dawniej: Fundacja dla Somalii) to organizacja pozarządowa tworzona przez osoby z doświadczeniem migranckim oraz Polki i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz integracji imigrantów i imigrantek ze społeczeństwem przyjmującym. Skupia się przede wszystkim na pomocy w legalizacji pobytu, prowadzeniu zajęć z języka polskiego oraz aktywizacji zawodowej osób cudzoziemskich, a także promowaniu i wzmacnianiu różnorodności kulturowej w miejscu pracy. 

Misją fundacji jest promowanie dialogu międzykulturowego, polityki różnorodności oraz wymiana doświadczeń. Poprzez swoją działalność chce promować wartości, takie jak tolerancja oraz poszanowanie praw człowieka zgodnie z ideą, że każdy, bez względu na swoje pochodzenie, rasę, wyznanie czy poglądy, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie.

 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Fundacja dla Somalii została założona w 2007 roku w Warszawie przez Jolantę Opalińską oraz Abdulcadira Gabeire Farah. Jako pierwsza w Polsce skierowała swoje działania do regionu, do którego przez lata nie dochodziła pomoc humanitarna – do Somalii, zbudowali i wyposażyli szpitala w Adado. Równolegle rozpoczęła działania na rzecz dialogu międzykulturowego oraz imigrantów i imigrantek w Polsce.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

W Programie wspieramy organizację w planowaniu nowej strategii działania, a także w realizacji aktywności z zakresu fundraisingu indywidualnego, korporacyjnego oraz grantingu instytucjonalnego