Maryna Riabinina, inicjatywa „Resource”

Czym się zajmuje?

Społeczność Resource zrzesza 34 kobiety z Ukrainy – psycholożki, trenerki, doradczynie zawodowe – które wspierają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźctwa w Trójmieście. Celem grupy jest wsparcie osób niosących pomoc innym poprzez wspólne spotkania, zajęcia grupowe czy interwencyjne, a tym samym przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu psychologów, terapeutów i aktywistów społecznych. 

Misją Resource jest jest promocja zdrowia psychicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości wsparcia psychologicznego, szczególnie kobietom doświadczającym dyskryminacji i różnych form przemocy.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Pomysł na projekt powstał, gdy Maryna zaczęła pracować jako psycholożka z migrantami i migrantkami. Brakowało jej kolegów oraz koleżanek “po fachu”, którzy mogliby ją wesprzeć w trudnych chwilach, z którymi mogłaby porozmawiać o swojej pracy i doświadczeniach osób zwracających się do niej po pomoc. Skontaktowała się z kilkoma psycholożkami z Trójmiasta, których z czasem było coraz więcej. I tak powstała inicjatywa Resource

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

W ramach Programu wspieramy inicjatywę instytucjonalne (w tym pomoc w stworzeniu i prowadzeniu organizacji pozarządowej, budowaniu zespołu) oraz w realizacji projektów społecznych, w tym grantingu instytucjonalnym.