Żywiecka Fundacja Rozwoju

Czym się zajmuje?

Żywieckie Wersacze to pracownia wzornictwa (designu) stworzona przez Żywiecką Fundację Rozwoju dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej, a jednocześnie wyróżniają  się potencjałem twórczym i zdolnościami manualnymi. Jest międzykulturową inicjatywą, tworzącą przestrzeń do kreowania nowych pomysłów, wzorów i produktów, a następnie ich produkcji oraz sprzedaży. W ramach pracowni powstała marka odzieżowa.

Skąd pomysł na inicjatywę?

Pracownia Designu (obecnie znana pod nazwą Żywieckie Wersacze) rozpoczęła swoją działalność pod koniec 2019 roku w ramach Centrum Integracji Społecznej, które prowadzi Żywiecka Fundacja Rozwoju. Uruchomienie pracowni wynikało z konkretnej potrzeby stworzenia przestrzeni warsztatowej dla twórczych osób w trudnej sytuacji zawodowej. Najpierw w pracowni powstawały kartki okolicznościowe, zaproszenia, ozdobne opakowania i pudełka oraz torby na zakupy. Ważnym momentem w rozwoju pracowni było przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy, które zjawiały się w Centrum Pomocy Uchodźcom, prowadzonym przez Fundację. Osoby te posiadały zdolności manualne, a jednocześnie potrzebowały wsparcia finansowego i społecznego oraz odnalezienia się w nowych warunkach w obcym kraju.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Wspieramy inicjatywę w rozwinięciu biznesowego modelu działania pracowni i marki odzieżowej, tworząc strategię sprzedaży towarów i usług oferowanych przez zaangażowane w Centrum Integracji Społecznej osoby.