Migrant Info Point Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Czym się zajmuje?

Migrant Info Point (MIP) służy osobom z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Poznaniu oraz na terenie Wielkopolski. Od 10 lat kompleksowo wspiera osoby, które potrzebują doradztwa w zakresie legalizacji pracy i pobytu w naszym kraju. Udziela porad prawnych, zawodowych, organizuje kursy języka polskiego i realizuje wiele inicjatyw wspierających proces integracji. 

 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Wszystko zaczęło się w uniwersyteckim centrum badawczym (CeBaM UAM), z którego wywodzą się inicjatorki i inicjatorzy Migrant Info Point. Właśnie tam rozpoczęli działalność związaną z badaniem sytuacji dotyczącej migracji i integracji w Poznaniu oraz w Wielkopolsce. W 2009 roku zaczęli realizować pierwsze w regionie projekty badawcze, diagnozujące sytuację zarówno cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Poznaniu, jak i instytucji, z którymi mają styczność. Ich wyniki dały im jasny sygnał, że trzeba podjąć konkretne działania. Jedną z ważniejszych potrzeb było stworzenie jednego miejsca, w którym osoby z doświadczeniem migracji będą mogły uzyskać wsparcie w sprawach formalnych, a także które wesprze ich integrację z lokalną społecznością. W 2013 roku powstał więc MIP (Migrant Info Point), najpierw jako dwuletni projekt. Ten czas pokazał, jak bardzo takie miejsce jest potrzebne. Dzięki determinacji założycieli, MIP kontynuował działalność i do dziś nieprzerwanie wspiera osoby cudzoziemskie w Poznaniu i regionie.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Wspieramy inicjatywę przede wszystkim w realizacji działań programowych, pozyskaniu źródeł finansowania i sieciowaniu z innymi organizacjami o podobnym profilu.