MOST Media

Czym się zajmuje?

MOST to regionalne media działające w Białymstoku skierowane do Białorusinów i Białorusinek mieszkających po obu stronach polsko-białoruskiej granicy. Nad projektem pracuje zespół białoruskich dziennikarzy, którzy uciekli przed prześladowaniami w swoim kraju. Prowadzone przez nich kanały stały się głównym źródłem informacji dla ich rodaków mieszkających w Polsce. Misją tej działającej od 2022 roku inicjatywy jest zjednoczenie osób z Białorusi na emigracji oraz bycie mostem informacyjnym między Białorusią a Polską.

 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Pomysł na inicjatywę wziął się z potrzeby informowania osób z Białorusi mieszkających w Polsce o wydarzeniach w ich kraju, a także wspieranie i integracja białoruskich migrantów i migrantek Polsce.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

W Programie wspieramy członków i członkinie MOST Media w wykorzystaniu swojego doświadczenia dziennikarskiego do prowadzenia mediów w Polsce, między innymi poprzez mentoring z zakresu księgowości i prawa prasowego. Pomagamy im też w wypracowaniu modelu finansowania redakcji.

 

 

Więcej informacji: