Fundacja Splot Społeczny

Czym się zajmuje?

Obieg Twórczy jest inicjatywą prowadzoną w Warszawie przez kobiety i dostosowana do ich potrzeb. To społeczne centrum gospodarowania zasobami (rzeczami, przedmiotami) w stolicy, w którym członkinie inicjatywy zbierają przedmioty, sortują, naprawiają, przetwarzają i – dzięki zaangażowaniu społeczności – uczą się w działaniu. Część z pozyskanych rzeczy przekazują organizacjom pomocowym zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami. Tworzą infrastrukturę usprawniającą wspólnotowe zagospodarowanie nadmiaru. Tę społeczność stanowią przede wszystkim osoby, które szukają nieszablonowych rozwiązań na bardziej zrównoważone funkcjonowanie. 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Po eskalacji konfliktu w Ukrainie inicjatorki zaangażowały się w pomoc osobom uchodźczym – udzielając pomocy materialnej, którą pozyskiwały z wycofanych kolekcji polskich marek modowych. Następnie wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu zasobów z drugiego obiegu na dużą skalę i dystrybuowały je do innych organizacji pomocowych. W trakcie działań zauważyły jak dużo rzeczy nie jest wykorzystywanych zgodnie z ich potencjałem, a zamiast tego, lądują na wysypiskach śmieci. Marzeniem Fundacji jest gospodarka cyrkularna, w której każda rzecz ma szansę na ponowne wykorzystanie. We wspólnotowym zagospodarowaniu zasobów widzą także potencjał społeczny, dlatego w czerwcu 2023 założyły Obieg Twórczy – oddolne miejsce społeczne, w którym wspólnie uczą, jak nie marnować i przetwarzać rzeczy, które zazwyczaj traktowane są jako odpady.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Wspieramy inicjatywę w stworzeniu stabilnego modelu biznesowego, by mogły dalej się rozwijać oraz zapewnić inicjatywie trwałość i rozwój.