Fundacja Empowerment

Czym się zajmuje?

Głównym celem Fundacji Empowerment jest wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim w aktywizacji zawodowej w Polsce. Fundacja angażuje w ten proces inne osoby i organizacje prowadzone przez migrantów i migrantki, ponieważ ich wiedza i doświadczenie są bliskie potrzebom grup, którym pomagają. Dla fundacji ważne jest promowanie partnerskiej współpracy oraz pokazywanie potencjału osób uchodźczych i migranckich, wyrównywanie ich szans na rynku pracy oraz wspieranie przedsiębiorczości.

 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Marijka Nebozhenko – liderka i założycielka fundacji, po eskalacji wojny w Ukrainie, zaangażowała się we wsparcie i pomoc uciekającym do Polski. To zaangażowanie przerodziło się we współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami społecznymi oraz jednostkami samorządowymi (m.in. Urzędem m.st. Warszawy i Urzędem Pracy m.st. Warszawy). W maju 2023 roku postanowiła sformalizować swoją działalność i założyła Fundację Empowerment.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

W ramach Programu fundacja korzysta ze wsparcia w tworzeniu strategii i programu działań oraz zarządzania finansami organizacji. Ponadto pomagamy liderce we wdrażaniu zmian na stronie internetowej oraz w działaniach rozwojowych.