Fundacja Jedność

Czym się zajmuje?

Centrum Wielokulturowe Jedność to przestrzeń w Krakowie, w której realizowane są liczne projekty edukacyjne, integracyjne, kulturalne i psychologiczne dla dorosłych i dzieci z różnych kultur, w tym także dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Ich działalności przyświeca motto „Od pięknego marzenia do potężnej realizacji”.

Centrum prowadzi Fundacja Jedność, której misją jest położenie fundamentów pod szczęśliwe społeczeństwo przyszłości, świat bez wojen oraz dyskryminacji. Chcą stworzyć środowisko, w którym przy współpracy rodziców małe dziecko wyrośnie na dojrzałego człowieka, wywierającego pozytywny wpływ na społeczeństwo swoim działaniem.

 

Skąd pomysł na inicjatywę?

Fundacja Jedność powstała w 2014 roku w Ukrainie, gdzie zajmowała się projektami kulturalno-edukacyjnymi dla dzieci i dorosłych – prowadziła przedszkole, edukację pozaszkolną, centrum metodyczne dla edukatorów i nauczycieli, wydawnictwa oraz organizowała festiwale. Po eskalacji wojny w Ukrainie w 2022 r., grupa siedmiu kobiet wraz z dziewięciorgiem uczniów przyjechała do Polski i postanowiła tutaj kontynuować swoją działalność.

Z jakiego wsparcia korzystają w BU?

Fundacja Jedność otrzymuje od nas wsparcie m.in. z zakresu wzmocnienia komunikacji swoich działań oraz dotyczące aspektów formalno-prawnych prowadzenia organizacji pozarządowych w Polsce, sieciowania się z innymi podmiotami, a także wzmocnienia kompetencji fundraisingowych i pozyskiwania grantów.